5 jaar kerncijfers

Bedragen zijn geconsolideerd in miljoenen euro's (tenzij anders vermeld).

 20162015201420132012
Eigen vermogen
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders KAS BANK225,0209,5194,2213,1192,3
       
Balanstelling4.398,74.103,04.422,73.789,75.205,7
       
Baten127,2121,2124,2116,2117,7
       
operationele bedrijfslasten107,6100,691,4103,898,5
       
Winst voor belastingen19,620,632,812,419,2
       
Winst toekomend aan de KAS BANK aandeelhouders 14,915,324,312,314,1
       
Gegevens per aandeel van nominaal € 1,00
intrinsieke waarde14,3313,9012,8814,2112,86
gewone winst per aandeel1,011,041,650,840,97
dividend0,640,640,640,640,64
hoogste slotkoers10,8013,1310,9610,008,90
laagste slotkoers7,898,878,987,656,80
koers per ultimo8,4310,759,919,757,56
       
Ratios
nettorendement op gemiddeld eigen vermogen (%)7,27,611,86,37,9
efficiency ratio8584728883
BIS ratio (per 31 december)2624222923