KAS BANK

10 vragen voor Sikko van Katwijk over zijn eerste jaar als voorzitter

Chairman Managing Board

 1. Hoe is je eerste jaar als voorzitter van KAS BANK bevallen?

  Enorm goed! Het afgelopen jaar hebben wij veel werk verzet en de nodige veranderingen doorgevoerd. Daarnaast hebben wij een heldere en mooie strategie gedefinieerd met een uitdagende missie. Ons team is gemotiveerd om de uitdaging met elkaar aan te gaan. Door de compactheid van de organisatie kunnen wij deze uitdaging iedere dag weer goed aangaan en dat geeft veel voldoening.

  KAS BANK is een uniek bedrijf met een rijke historie. Het is een enorme eer daar leiding aan te geven. 

 2. Wat is de strategie van KAS BANK?

  Wij streven ernaar de beste administratiebank voor institutionele beleggers te worden door onze control inrichting aan de strengste eisen te laten voldoen, het modernste en veilige administratieplatform voor beleggers te bouwen en data custodian van onze klanten te worden. Daarmee kunnen wij steeds meer back-office taken voor allerlei institutionele beleggers verrichten. Onze klant kan zich dan concentreren op beleggen en wij op het in control houden van dit proces. 

 3.  Wat is een administratiebank?

  Eigenlijk is een administratiebank een smart custodian. Wij zorgen ervoor dat alle data elementen uit het vermogen van onze institutionele beleggers veilig worden bewaard, de beleggingsportefeuilles worden gemonitord en gewaardeerd, volgens de richtlijnen van de klant en dat de beleggingsprestatie goed wordt berekend. Daarnaast verbinden wij de klant met de gehele wereldwijde beleggingsinfrastructuur. Ook rapporteren wij uitvoerig aan beleggers en toezichthouders en stellen wij beleggingsdata op allerlei manieren ter beschikking. De beste administratiebank kan smart administreren combineren met het vertrouwenswerk van een goede data custodian. 

 4.  Hoe ver zijn jullie hiermee?

  De afgelopen periode hebben wij onze ambities gedefinieerd en is het plan tot 2020 in detail uitgewerkt. Daarmee zijn wij goed gestart. Zo hebben wij onze processen onder de loep genomen, hebben wij data kwaliteitsprojecten gestart en maken wij eerdaags de keuze over het toekomstige platform. Ook zijn wij onderling hard bezig een hechte ketencultuur te ontwikkelen. Uiteraard is er nog veel te doen gezien onze ambitie, maar wij zijn al goed op weg! 

 5. Wat heeft jullie prioriteit in 2017?

  We hebben drie prioriteiten gedefinieerd voor 2017.

  Allereerst gaan wij het administratieplatform verder verbeteren en uitbreiden. Daarbij gaan wij processen en workflows vernieuwen door de inzet van digitale technologieën en robotisering. Dit zal resulteren in een betere en snellere verwerking van processen, daarnaast wordt de output betrouwbaarder.

  Uiteraard blijven wij onze klanten zien en spreken en staan wij voor hen klaar. Door beter klantcontact willen wij de klanten betrekken bij productontwikkeling en het verder verbeteren van onze diensten. Op dit moment is het klanttevredenheidscijfer een 7,4 en streven wij naar een 8+ door de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen. Dit gaan wij onder andere doen door onze klanten online inzage te geven in de kwaliteit van de door hen aan KAS BANK uitbestede diensten.

  Als derde belangrijke activiteit bouwen wij verder aan het versterken van samenwerking met partners. KAS BANK is een echte netwerkbank, die sterk is in het maximaliseren van waarde voor de klant. Het integreren van sterke partners zetten wij met nadruk ook in 2017 door.

  Ook dit jaar zetten wij in op de ontwikkeling van onze mensen. Wij gaan ons personeel verder motiveren en opleiden. Onze mensen zijn één van onze belangrijkste ‘assets’ en zijn speciaal; wij geven echt om onze klanten. Waar vind je dat nu nog tegenwoordig? Ik ben bevoorrecht! 

 6.  Hoe staat het met de financiën?

  Na een teleurstellende eerste helft van 2016, hebben wij in de tweede helft beter gepresteerd. Onze jaarcijfers volgen binnenkort! Belangrijk is dat onze bankratio’s onverminderd hoog blijven. Wij zijn zeer solvabel en liquide en dat met een laag risicoprofiel.

  Daarnaast heeft Fitch in december 2016 onze A- rating herbevestigd met een Stable outlook. Onze stress-testing behoort tot de beste in de Nederlandse banksector. 

 7. Is er ook slecht nieuws te melden?

  Door kostenverlagingen en procesverbeteringen hebben wij afscheid genomen van collega's. Dat is niet leuk en doet pijn. En wat ons betreft mag de rente ook wel weer eens omhoog, hoewel wij beseffen dat door de rentedruk de kans op meer backoffice diensten naar KAS BANK uitbesteden groter wordt. 

 8. Wat maakt KAS BANK uniek?

  KAS BANK is een transparante organisatie: wij voeren geen hoog-risico bankactiviteiten, en geven geen blanco kredieten. Wij financieren kort en alleen met voldoende onderpand. Wij zijn geen tegenpartij, maar ondersteunen onze klanten met in control zijn. Ons belang ligt in het verlengde van dat van onze klant. Wij concentreren ons alleen maar op het worden van de beste administratiebank, daar gaat al onze aandacht en energie naar uit, al meer dan 200 jaar. Dat maakt ook dat we onze sterke verandergeest telkens weer inzetten om onze klanten de beste en meest actuele lokale diensten aan te bieden. En .... we zijn een smart custodian met principes (zie ook www.thecustodianprinciples.com)! 

 9. Welke klanten bedienen jullie?

  Alle collectieve vermogens van derden. Onze klanten dragen de verantwoordelijkheid van het beheer van een collectief vermogen, wij ondersteunen ze daarbij met onze dienstverlening. Zo bedient KAS BANK indirect meer dan 5 miljoen consumenten.

  Onze klanten zijn pensioenfondsen en -uitvoerders, verzekeraars, beleggingsfondsen, wealth/vermogensmanagers, (private) banken en effectenhandelaren, family offices en charitatieve instellingen. 

 10. In welke landen is KAS BANK actief?

  Onze dienstverlening heeft een wereldwijde dekking, onze klanten beleggen immers overal ter wereld en in allerlei financiële instrumenten. Onze klanten bevinden zich voornamelijk in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In de laatste twee landen concentreren we ons op pensioenfondsen.


  Gepubliceerd op 15 februari 2017.

Nieuws

Onze ambitie: welvaart mogelijk maken voor toekomstige generaties

17 november 2017

Lees meer

KAS Lab zet vernieuwende ideeën om in innovatieve oplossingen

NewsFlash 13 november 2017

Lees meer

Q3: Solide resultaten en geslaagde verhuizing naar nieuwe hoofdkantoor

Persbericht 19 oktober 2017

Lees meer

Handel in aandeel KAS BANK hervat na operationeel issue Euronext

Persbericht 11 september 2017

Lees meer

Analistenpresentatie Halfjaarcijfers 2017

8 september 2017

Lees meer