visual2

Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van de vennootschap bestaat uit gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen. Alle aandelen staan op naam. Bewijzen van aandelen worden niet uitgegeven.

Per eind 2016 bedraagt het aantal uitstaande gewone aandelen KAS BANK 15.699.017 (gelijk aan ultimo 2015). Daarnaast zijn 25 cumulatief preferente aandelen uitgegeven aan Stichting Preferente Aandelen KAS BANK. Het grootste gedeelte van de gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van de vennootschap (circa 99,3% per ultimo 2016) wordt beheerd en geadministreerd door Stichting Administratiekantoor Aandelen KAS BANK, die daartegenover eenzelfde aantal certificaten op naam heeft uitgegeven. De nominale waarde van de aandelen en certificaten KAS BANK is één euro (€ 1,00). Ieder aandeel en ieder certificaat geven recht op het uitbrengen van één stem. Er zijn geen bijzondere zeggenschapsrechten verbonden aan de aandelen of certificaten. Er is geen stemrecht op door de vennootschap zelf gehouden aandelen of certificaten KAS BANK. De gewone aandelen zijn sinds 1986 in de vorm van certificaten van aandelen genoteerd aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.

Dividendbeleid
Conform het met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besproken dividendbeleid streven wij ernaar circa 60 tot 80% van het nettoresultaat als dividend uit te keren, tenzij de winstontwikkeling of bijzondere omstandigheden dat niet toelaten.

3%-belangen
In het kader van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen zijn de volgende meldingen in het openbaar register van de AFM opgenomen per 2 juni 2017:

NN Group N.V. 5,41%
All Capital Holding 5,27%
C.A.C.M. Oomen 5,21%
KAS BANK N.V. 5,14%
HECO S.A. 5,01%
Wellington Management Company, LLP 4,94%
Dimensional Fund Advisors LP 3,00%


Nieuws

Onze ambitie: welvaart mogelijk maken voor toekomstige generaties

17 november 2017

Lees meer

KAS Lab zet vernieuwende ideeën om in innovatieve oplossingen

NewsFlash 13 november 2017

Lees meer

Q3: Solide resultaten en geslaagde verhuizing naar nieuwe hoofdkantoor

Persbericht 19 oktober 2017

Lees meer

Handel in aandeel KAS BANK hervat na operationeel issue Euronext

Persbericht 11 september 2017

Lees meer

Analistenpresentatie Halfjaarcijfers 2017

8 september 2017

Lees meer