KAS Trust: uw AIFMD-bewaarder voor onafhankelijke controle en toezicht


Per 22 juli 2013 is het AIFMD-regime (Alternative Investment Fund Managers Directive) in werking getreden. Het AIFMD-regime stelt niet alleen eisen aan beheerders van beleggingsinstellingen, maar ook aan de bewaarder die de beheerder dient aan te stellen voor de beleggingsinstellingen die hij beheert.  KAS Trust & Depositary Services B.V. (KAS Trust), de 100% dochteronderneming van KAS BANK N.V., is volledig onafhankelijk gestructureerd als AIMFD-bewaarder en voldoet volledig aan de nieuwe eisen op de bewaarderfunctie.

Onder de AIFMD opereert KAS Trust als zelfstandige entiteit naast KAS BANK en voorziet in alle behoeften van verplichte onafhankelijke controle en toezicht. KAS Trust bezit diepgaande, gedegen kennis ten aanzien van de AIFMD-richtlijn. Door onze jarenlange ervaring als Wft-bewaarder kunnen wij een gedegen, efficiënte oplossing bieden voor de implementatie van de AIFMD.

Meer informatie over het AIFMD-regime en de nieuwe eisen op de bewaarderfunctie vindt u hier (PDF in nieuw venster).

Taken KAS Trust
Voor vergunninghoudende beheerders zal KAS Trust alle controletaken verrichten die worden vereist onder de nieuwe regels. De verantwoordelijkheid van KAS Trust omvat ook de bewaarneming van financiële instrumenten. Zij delegeert de bewaring van financiële instrumenten aan KAS BANK door die activa namens de beleggingsinstelling te deponeren bij KAS BANK. Op deze wijze zijn de activa van de beleggingsinstelling afgescheiden van het vermogen van KAS Trust. Naast de controletaken en de bewaarneming van financiële instrumenten kan ondersteuning en begeleiding worden verleend bij onder meer participantenvergaderingen. In een persoonlijk gesprek bespreken wij graag met u hoe wij u verder kunnen ondersteunen en begeleiden vanuit onze rol als bewaarder.

Meer informatie over de werkzaamheden van KAS Trust vindt u hier.  

Meer informatie:
Ton Moes
E: ton.moes@kasbank.com
T: +31 20 557 23 46
Linkedin