Effectieve ondersteuning bij uw Solvency II verplichtingen


Vanaf 1 januari 2016 moeten Verzekeraars volledig volgens de nieuwe Solvency II vereisten rapporteren aan De Nederlandsche Bank. KAS BANK ontzorgt en ondersteunt u hierbij met uitgebreide Solvency II services. Daardoor kunt u zich volledig richten op uw eigen kernactiviteiten.

Lees onze brochure Solvency II voor Verzekeraars (PDF).

KAS BANK Solvency II services
Alle benodigde informatie omtrent uw beleggingen wordt aangeleverd vanuit het perspectief van de Solvency II-richtlijn. Daarbij zijn twee hoofdvormen te onderscheiden:

1. Als ondersteuning van de marktrisicoberekening binnen de SCR, voor rapportagedoeleinden of als onderdeel van de permanente monitoring in het kader van de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).
2. Voor de rapportageverplichtingen aan de toezichthouder, met een focus op de Quantative Reporting Templates (QRT’s) uit Pillar 3.


  • Toezichthouderrapportages
  • Compliance. Wij signaleren o.a. iedere afwijking van het door u vastgestelde beleggingsmandaat
  • Performance meting voor een betrouwbaar beeld van de staat van uw beleggingen met een ruime keuze aan benchmarks en universa
  • Management Informatie. Alle (ad hoc) rapportages kunnen in de door u gewenste vorm en frequentie worden geleverd
  • Financiële verslaglegging (IFRS, GAAP) en ondersteuning bij audits door derden

Contact
Neem voor meer informatie contact op met uw relatiebeheerder of met
:
Jeannet Bijker
E: jeannet.bijker@kasbank.com
T: +31 20 557 5938
Linkedin