Altijd actueel inzicht in de kosten van uw beleggingsportefeuille

 

Real time inzage in de vermogensbeheer- en transactiekosten van uw beleggingsportefeuille. Zowel van uw eigen pensioenfonds als in vergelijking met uw ‘peers’. Dat is de meerwaarde van de kostentransparantie oplossingen van KAS BANK.

Lees meer over onze Kostenbenchmarkrapportage voor pensioenfondsen.

Actuele inzage in uw uitvoeringskosten: de Pension Monitor  
Met de Pension Monitor app heeft u 24/7 real-time inzage in de (ontwikkeling van de) vermogensbeheer- en transactiekosten van uw pensioenfonds. Zowel op totaalniveau als uitgesplitst per vermogensbeheerder. De kosten worden ook in relatie gebracht tot de rendementen van een mandaat (over een langere termijn) en de intensiviteit (actief/passief) van een mandaat. Bovendien kunt u eenvoudig zelf verschillende scenario-analyses maken door kostenparameters te veranderen of te beïnvloeden.

De Pension Monitor app is geschikt voor smartphone, tablet, laptop en PC.

Pension Fund Monitor App voor de iPad


De kostenbenchmark: hoe verhouden uw kosten zich ten opzichte van uw ‘peers’? 
Onze kostenbenchmark spiegelt de opbouw en samenstelling van uw kosten aan die van uw 'peers': een groep pensioenfondsen van vergelijkbare omvang en een vergelijkbaar belegd vermogen. De rapportage geeft o.a. weer hoe de kosten van ‘fixed income’ bij pensioenfonds X zich verhouden tot pensioenfonds Y en hoe de kosten zich verhouden ten opzichte van het rendement en de risico’s. Zo plaatst u uw eigen kosten in het juiste perspectief. Graag nodigen wij ook uw fonds uit om deel te nemen aan dit initiatief.

Eenvoudig meedoen
Al meer dan 40 pensioenfondsen hebben zich aangemeld voor onze kostenbenchmark. Deelname is eenvoudig. U hoeft alleen toestemming te geven om de informatie uit uw Kwartaalstaten voor DNB met ons te delen. Deze informatie wordt vervolgens anoniem gebruikt bij het opstellen van de benchmarkinformatie.

Meer informatie
Voor een demonstratie van onze kostentransparantie oplossingen kunt u contact opnemen met:

Rob Spil
Information Manager
E: rob.spil@kasbank.com
T: +31 20 557 5566
Linkedin

Pol de Jaeger
Clientmanager Pensions
E: pol.de.jaeger@kasbank.com
T: +31 20 557 2293
Linkedin