Informatievoorziening rondom target market en cost transparency (MiFID II)

 
KAS BANK

NewsFlash, 10 augustus 2017

Nog vijf maanden tot invoering van de Europese richtlijn Markets in Financial Instruments Directive II (MIFID II). De deadline van MIFID II komt steeds dichterbij (3 januari 2018) en de financiële sector is druk bezig om zich gereed te maken voor de invoering van deze omvangrijke richtlijn. Bij de praktische invulling van de target market en cost transparency vereisten is het van groot belang dat u op een efficiënte manier over de bijbehorende informatie kunt beschikken. .

Target market
Bij de target market gaat het erom dat de producten in uw vermogensbeheerpropositie goed aansluiten op de specifieke wensen en karakteristieken van uw klanten. Aan de ene kant is het essentieel dat u uw klanten goed kwalificeert en nog belangrijker, dat u de klant kent. De European Securities and Markets Authority (ESMA) stelt dat hiervoor minimaal 6 criteria verplicht zijn: klanttype, kennis en ervaring, financiële situatie, risicotolerantie, klantdoelstellingen en klantbehoeften.

Aan de andere kant is het essentieel dat u beschikt over de juiste data en informatie over de producten die u overweegt op te nemen in de beleggingsportefeuille van uw klant. Voor het aanleveren van deze productinformatie per ISIN, zijn wij voornemens deze informatie te ontsluiten voor klanten die hun beleggingsfondsen via Global Fund Services aanhouden. De gezamenlijke informatie over uw klant en producten stelt u in staat om een juiste analyse te maken om daarmee te voldoen aan de MIFID II richtlijn.

Cost transparency
Bij cost transparency dient u een tweetal overzichten te verschaffen aan uw klanten:

• Ex-ante kostenoverzicht
• Ex-post kostenoverzicht

Voor beide overzichten heeft u informatie nodig over de producten die zijn opgenomen in de beleggingsportefeuille. Deze informatie gaan wij ontsluiten voor de fondsen die u via Global Fund Services aanhoudt. 

Het is ons doel om u als vermogensbeheerder en overige beleggingsondernemingen de bouwstenen te leveren waarmee u MIFID II compliant kunt zijn. In dat kader, kunt u hier de MIFID II template downloaden met de verschillende datavelden die u benodigd heeft voor target market en cost transparency. Deze template is opgesteld door de European Working Group (Europese lobby groep die de belangen van distributeurs en vermogensbeheerders behartigd) en is afgestemd met de fondsen industrie, waaronder de European Fund en Asset management Association (EFAMA).

Wij zijn voornemens om de velden die u kunt zien in de template per ISIN code aan u beschikbaar te stellen, mits deze informatie voorhanden is in onze database van ruim 55.000 fondsen. Deze database wordt dagelijks uitgebreid met nieuwe fondsen.

Deze service wordt onderdeel van onze Global Fund Services (GFS) propositie en stellen wij kostenloos ter beschikking om u te helpen MIFID II compliant te zijn.

Interesse en wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze MIFID II specialist Wouter Slijper of met uw account manager.

Wouter Slijper
E: wouter.slijper@kasbank.com
T: 020 - 557 2104